Mark Van Crombrugge, geboren in 1954, volgde 6 jaar lessen aan het St Lukasinstituut te Brussel (1969-1975), en werkte daarna o.a.. in het K.I.K. te Brussel (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium), waar hij een éénjarige cursus restauratie en conserveringsmethodes volgde .